100 års-markering av maleren Bjarne Rundfloen

Slik startet karrieren

I år er det 100 år siden kunstneren Bjarne Rundfloen kom til verden. Gjennom sitt relativt korte liv, ble bare 55 år gammel, rakk han å markere seg som en ikke helt ubetydelig billed-maler i sin samtid, og ble et kjent navn i kunstinteresserte kretser i hjemfylket Hedmark. Han var en produktiv kunstner og han har satt mange spor etter seg i hovedsak i form av malerier, men også div. utsmykningsoppgaver i det offentlige rom.

Bjarne var den mellomste av 3 brødre og vokste opp på jord- og skogbrukseiendommen Rundfloen i Søre Trysil. På barneskolen på Lutnes ble han inspirert mht tegneferdigheter av sin Lærer Ole Olsen, og her fikk han også sin store åpenbaring mht yrkesvalg i en skolekringkastingstime hvor Kunst- og Håndverksskolen i Oslo ble presentert. «Dette fanget min interesse slik at jeg allerede da sa at dit skulle jeg på skole, koste hva det koste ville».

Og slik ble det! Etter middelskole i Innbygda (1933-35) og noen år hjemme med gjennomføring av bl.a brevkurs i tegning, ble det tatt en viktig avgjørelse.

«Å bli maler og ordet kunstner hørtes ikke særlig tiltalende ut hjemme. Det var et langt lerret å bleke, fikk jeg høre. Men etter en lengre diskusjon for og imot ble det til at jeg skulle få forsøke ett år til å begynne med.»

I 1940, 20 år gammel, startet han på Kunst- og håndverksskolen, og etter 3 år med akttegning og allsidig utdannelse innenfor kunst- og tegnerfaget, var han ferdig utdannet som reklametegner. Men nå var det andre ting som fristet, Statens Kunstakademi. Her var det stor søking og et begrenset antall som kom inn. Opptaksprøven gikk bra og høsten 1943 startet et spennende studium ved akademiet med flere av datidens ledende kunstmalere som læremestre. 1945, samtidig med 2. verdenskrigs slutt, var han ferdig utdannet og var klar til å teste ut sine kunnskaper og muligheter for å skaffe seg et levebrød som kunstner.

Bokprosjekt

Hva som videre skjedde, pluss flere detaljer om ungdomstid, utdannelse, kunstnerliv samt resultatene av den kunstneriske virksomheten, er nå dokumentert gjennom et eget bokprosjekt etter initiativ fra Trysil kunstforening. Over 100 malerier er avfotografert og et prioritert utvalg presenteres i boka som har fått tittelen: «Rundfloen, Skogens maler». Boka gir et godt innblikk i et kunstnerliv og bør kunne være til inspirasjon for dagens unge, mht det å følge ungdomsdrømmen samt å få en kunstfaglig forståelse. Maleriene er en dokumentasjon av stemninger i skogen og en tidsstudie av menneskene som levde og jobbet der i den tidsepoken kunstneren levde. 

Sentrale personer i bokprosjektet er forfatter May-Britt Bjørlo Henriksen, fotograf Anders Nyhuus og leder i kunstforeningen, Gerd Buflod.

Boklansering er lørdag 26. september.

Utstilling

26. september – 7. oktober arrangerer Trysil kunstforening minneutstilling i Gammelskula med utstilling av originale malerier – en unik mulighet til selv å studere noen av kunstnerens verk.  Det blir også videovisning av noen store offentlige malerier samt boksalg i Morensalen på biblioteket.

Rundtur i malerens fotspor

Søndag 27. september blir det, som en egen aktivitet under Skjæråsendagene, arrangert en rundtur i Søre Trysil med tittelen: «Kunst-biltur i Bjarne Rundfloens spor».

  • Kl 12: Presentasjon av glassmaleriet i Plassen kirke med musikalsk innslag.
  • Deretter ser vi på scenedekorasjonen i Søre Trysil samfunnshus hvor Trysil Montessoriskole har utstilling av sitt kunstprosjekt inspirert av kunstneren.
  • Så går turen til Skjærberget grendehus for å se på veggdekorasjoner.
  • Vi drar til Oddheim på Lutnes hvor det blir muligheter for å kjøpe kaffe/te/saft og vafler og se på veggdekorasjon i salen.
  • Kl 14 holder Per Anders Rundfloen foredrag, «Min far, maleren». Kulturskoleelevene Samuel Lutnæs og Erik Fjelltveit Nyhuus spiller piano. Lærer ved kulturskolen Karin Førisdal deltar også.

Billetter for å være med på rundturen: kr 100,- som bestilles på nettet på ebillett.no, via appen eBillett eller på servicetorget i rådhuset. Av hensyn til corona og smitteregler er det kun 50 billetter. Billettsalg starter ca 1. september. Dette arrangementet er et samarbeid mellom Trysil kommune, Søre Trysil grendeutvalg, Søre Trysil samfunnshus, Søre Trysil menighetsråd, Trysil Montessoriskole, Skjærberget Ungdomslag og Ungdomslaget Samhold.

Forfatter: Per Anders Rundfloen