Informasjon fra grendeutvalget

Styre Jan Ove Lyseggen og Jon Arne Bye sitter fortsatt i styret for grendeutvalget. Ved årsmøtet gikk Erik Bakken ut av styret og overlot plassen til Kristofer Dybeck. Live Skaaret fungerer i rollen som grendekoordinator. Etter et år i ny organisering, så ser vi at etableringen av funksjon som grendekoordinatoren har ønskede effekter med hensyn …

Informasjon fra grendeutvalget Read More »