May 2021

Ildsjeler og dugnadskultur

Det å bistå hverandre i praktisk arbeid er et fenomen med lange tradisjoner og kan være forløperen til det vi i dag kaller dugnad. I Søre Trysil, på tross av sprikende synspunkter, har vi gjennom tidene bygget kirker, skoler, og mange samfunnshus ved hjelp av dugnadsinnsats. Grendene og organisasjonen har med sparsommelig kapital, realisert en …

Ildsjeler og dugnadskultur Read More »