June 2022

Vedlikehold av Fv. 208

Paal Kjellin tok opp vedlikehold på fylkesvei 208 i folkets spørretime. Linken til spørretimen; https://trysil.kommunetv.no/archive/111?caseId=3927

Mini-bibliotek på butikken i Plassen

Biblioteksjef Tone Odden har åpnet Trysils første minibibliotek ute i grendene; i Nærbutikken Søre Trysil. Mer informasjon om nyheten her: https://www.trysil.kommune.no/aktuelt/minibibliotek-pa-butikken-i-plassen.10867.aspx?fbclid=IwAR3_XyVOZPLhxAuS0y-f0AIAwA4Cns_c2svFcf_L_kSlNpynqrqKGiGYdEE