Folkemøte i Plassen

Etter 2-3 år preget av unntakstilstand hvor nærings-,forenings- og sosial-liv mer eller mindre ble satt påvent, er det behov for en overordnet diskusjon omtingenes tilstand før en prioriterer videre aktiviteter iSøre. Det er viktig å diskutere utfordringene,mulighetene og forhåpentligvis bli enige om enrealistisk og god plan videre! Se link for mer informasjon angående møtet. Vel …

Folkemøte i Plassen Read More »