Sabine Slot-Reinders

Takk til grendekoordinator

Live Skaaret sluttet 1.11.21 som grendekoordinator for Søre Trysil Grendeutvalg.Styret vil takke henne for innsatsen, arbeidsgleden og for godt samarbeid.Fra samme dato overtar Sabine Reinders hennes stilling.Styret ønsker henne velkommen. -Paal Kjellin