Søre Trysil Barnehage ligger på nordsiden av brua i Plassen, 10 meter fra skolen.
Barnehagen har 16 godkjente plasser. Den er omgitt av et flott nærmiljøanlegg og ligger i gangavstand fra skilekområdet med gapahuk. Barnehagen ble bygget i 1999 og er 84 kvadratmeter stor.
Åpningstider
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag kl 007.00-16.45
Barnehagen har helårstilbud.
Kontaktinformasjon:
Adresse:
Postboks 200
2421 Trysil
Besøksadresse
2427 Plassen
Telefon: +47 – 469 12 940