Besøkstjenestens sommertur 2022

Se bilde for mer informasjon og invitasjon. Vel møtt!