Blir det vindkraftanlegg like sør for Långflon?

Fred Olsens Renewables ønsker å bygge vindkraftanlegg like sør for Långflon, i Torsby kommune i Sverige. Her får du tilgang til rapporten med konsekvensutredning, som vi håper flest mulig får lest.  Ønsker du å gi din høringsuttalelse, er fristen 27. august.