Trysil Montessoriskole

Elvdalsvegen 1786

Trysil Montessoriskole er en privat grunnskole, eid og styrt av grendesamfunnet og foreldrene. Våre kjerneverdier er trygge, synlige og selvstendige barn.

Events at this location

No Events