Søre Trysil grendeutvalg

Søre Trysil grendeutvalg skal være en pådriver til å realisere verdiskapende tiltak i Søre Trysil gjennom å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid. Tiltakene skal bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting til regionen.
Grendeutvalget skal bistå med å koordinere de ulike foreningenes aktivitet i Søre Trysil slik at
grendene fremstår samlet, attraktive og er godt synlige.
Grendeutvalget har også en veiledende rolle overfor lag og foreninger og skal bistå med å finne frem til finansielle løsninger til aktivitet i regionen.
Grendeutvalget skal representere regionen i dialog med offentlige myndigheter.
Grendeutvalget skal kontinuerlig vurdere beste organisasjonsform av grendeutvalget.

Jan Ove Lyseggen, leder. gu@soretrysil.no

Elvdalsvegen 1861, 2427 Plassen

Learn More

Events by this organizer

No Events