Søre Trysil Handel SA

Søre Trysil Handel SA driver Nærbutikken i Søre Trysil. Lokalmat som elgkjøtt fra Søre Trysil, hjortekjøtt fra Trysil Hjort i Ljørdalen, fisk fra Lundgubben i Jordet og mye annet. Har jevnlig mange, gode tilbud. Fersk brød hver dag. Flott og bugnende grønnsaks- og fruktdisk.

Kristine Østerhaug, narbutikken.sore-trysil@narbutikken.no

Elvdalsvegen 1861, 2427 Plassen

Learn More

Events by this organizer

No Events