Trysil Montessoriskole SA

Trysil Montessoriskole SA er en statlig godkjent, privat grunnskole basert på Maria Montessori’s pedagogiske idéer. Skolen drives som et samvirkeforetak, og eies av foreldre og lokalsamfunn.

Rektor: Marit Moberg. Telefon: 62 80 90 80. E-post: marit@trysilmontessori.no

Elvdalsvegen 1786, 2427 Plassen

Learn More

Events by this organizer

No Events