Årsmøte - Grendeutvalget

24apr19:0021:39Årsmøte - Grendeutvalget

Event Details

Vi innkaller med dette til årsmøte:

Dato: Tidspunkt: Sted:     

24. april 2023

Kl. 19:00

Galaasen Grendehus

Årsmøtet kunngjøres med minst 14 dagers varsel på hjemmeside eller plakatoppslag. Saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes til gu@soretrysil.no senest 8 dager før årsmøtet.

Frasigelse av verv meldes valgkomiteen senest 10. april 2023

Saksliste i henhold til gjeldende vedtekter

1. Valg av møteleder

2. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

3. Behandling av

a. Årsmelding og revidert regnskap, inkludert regnskap for Nærmeldinga

b. Budsjett for kommende periode

c. Strategidokument med årlig handlingsplan

4. Behandling av innkommende forslag med vurdering og innstilling fra styret

5. Valg av ett styremedlem for 2 år

6. Valg av varamedlem for ett år

7.  Valg av 2 revisorer for ett år

8. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse for styremedlemmene

Styret skal revidere strategisk plan og styret ønsker innspill. Dokumentet er tilgjengelig på soretrysil.no

Vel møtt!

Søre Trysil Grendeutvalg Jan Ove Lyseggen, leder

more

Tid

(Mandag) 19:00 - 21:39

Location

Galåsen Grendehus