Fiber – en viktig del av infrastrukturen i Søre Trysil

Fiberutbyggingen i Trysil, delte Søre i to. I Landsjøåsen og Galåsen er nå fiber-utbyggingen godt i gang med å strekke kabler og borre hull i vegger. Vi har ventet, men endelig får resten av Søre Trysil også muligheten til fiber. Trysil kommune og Telenor inviterte til grendemøte i Plassen 22. januar. Det var et godt møte der mange fikk svar på sine spørsmål. Vi fikk mulighet til å signere avtale om egenandel og Telenors tilbudspakke på fiber ble presentert. Hvis alt går som planlagt, får alle som ønsker installert fiber innen 31.12.21.

Kommunen, staten og Telenor har gjort sine bidrag og sine tilrettelegginger – nå er det opptil oss forbrukere. Telenor krever at minimum 65 % av alle gjenværende faste husstander i prosjektet, inngår avtale om egenandel, og tegner fiber-abonnement. Dette er sikkerheten de må ha i bunn for å begynne med utbyggingen. Går du inn på hjemmesiden til Trysil kommune kan du gjøre dette selv. https://www.trysil.kommune.no/nyheter/Sider/N%C3%A5-kan-du-bestille-fiber.aspx. Signert avtale om egenandel, kan leveres på servicetorget, skannes og sendes pr mail eller sendes pr post.

Oppnevnte ildsjeler i Søre Trysil vil følge opp arbeide med å innhente avtaler fra husstandene og hjelpe til med å tegne abonnement. Ildsjelene i Søre er Jon Arne Bye (Skjærberget), Karine Rundfloen og Wendy Caris (Plassen), Per Andes Rundfloen (Elvdalen Lutnes-Plassen og Østaflovegen), Live Skaaret (Lutnes, Bustad og Elvdalen sør til Grensen).