Folkemøte i Plassen

Etter 2-3 år preget av unntakstilstand hvor nærings-,
forenings- og sosial-liv mer eller mindre ble satt på
vent, er det behov for en overordnet diskusjon om
tingenes tilstand før en prioriterer videre aktiviteter i
Søre. Det er viktig å diskutere utfordringene,
mulighetene og forhåpentligvis bli enige om en
realistisk og god plan videre!

Se link for mer informasjon angående møtet.

Vel møtt!