Frivillighet i Søre

I Søre Trysil er det et aktivt og bredt organisasjonsliv. Her kan du engasjere deg blant annet i idrettslag, menighetsarbeid, historielag, kor, grendelag m.m. Ta kontakt med lederen for aktuell forening hvis du vil bli med aktivt.

Er det noe du savner av aktivitet her i Søre eller en forening du savner, er det bare å dra i gang. Her i Søre tar vi imot all positiv engasjement med åpne armer. Søre Trysil grendeutvalg fungerer som pådriver og hjelper deg gjerne i startfasen. 

Ta kontakt med grendeutvalget

Her finner du oversikt over alle lag og foreninger i Søre, hva de driver med, og kontaktinformasjon: