Grendemøte i Plassen om kommunens viktigste plan

Hva er det gode liv for deg? spør kommunen og håper på stort frammøte og mange svar.

Det er så viktig for oss å få høre fra flest mulig før kommunestyret vedtar samfunnsdelen av kommuneplanen. Så vi arrangerer grendemøter og håper på stort engasjement når vi reiser rundt for å få innspill til utviklinga av Trysil de neste 12 åra.

Det gode liv

– Det handler om å finne det gode liv i Trysil. Det varierer så klart fra person til person. Men om vi skal vite hva folket mener, er vi avhengige av at de involverer seg. Samfunnsdelen av kommuneplanen er et langsiktig og grunnleggende dokument som vil være førende for mange beslutninger i åra framover, så det er viktig at folk møter opp og forteller oss hva som opptar dem og hvor de mener vegen framover bør gå, sier ordfører Erik Sletten. 

Toget går

– Nå går toget, så hiv deg på! Alle innspill vi får, vil bli vurdert – både de som kommer fram på grendemøtene og de folk sender inn som høringsuttalelser innen fristen 20. september. Det er viktig med direkte innspill fra innbyggerne og andre som er ønsker å påvirke hvordan Trysil skal utvikles framover, sier assisterende kommunedirektør Bjørn Myhre.

Mange temaer

– Samfunnsdelen av kommuneplanen inneholder mange spennende, sektorovergripende temaer, sier samfunnsplanlegger Jarand H. Dugstad og nevner: 

 • Fritidsbebyggelse og arealbruk
 • Tettsteds- og grendeutvikling 
 • Folkehelse 
 • Klimaendringer og -tiltak 
 • Nærmiljøkvaliteter og naturforvaltning 
 • Veger, kollektivtilbud, gang- og sykkelveger
 • Kulturbasert lokalsamfunn og samfunnsutvikling
 • Boforhold og lokalmiljø 
 • Samfunnsdeltakelse og frivillig arbeid
 • Oppvekstforhold og nærområde
 • Kommunen tilrettelegger for næringslivet 
 • Kommunen som arbeidsgiver 
 • Utdanning og arbeid  
 • Kompetanse, ressurser og samarbeid 

Grendemøtene

Vi inviterer til grendemøter kl. 18-20 på følgende steder og datoer:

 • tirsdag 7. september i Søre Osen samfunnshus
 • onsdag 8. september i kulturhuset Hagelund i Innbygda
 • torsdag 9. september i Jordet samfunnshus
 • tirsdag 14. september i Lund samfunnshus i Ljørdalen
 • onsdag 15. september på den nedlagte skolen på Østby
 • torsdag 16. september i Søre Trysil samfunnshus i Plassen

– Kom på ett eller flere, i grenda di, i nabogrenda eller hvor du vil. Det viktige er at du kommer og forteller oss hva et godt liv er for deg, sier ordfører Erik Sletten.

Det er ingen forhåndspåmelding, bare møt opp.