11
APR
2016

Innkalling til Årsmøtet Søre Trysil Grendeutvalget for 2015

Posted By :
Comments : 0

Innkalling til årsmøte for Søre Trysil Grendeutvalg
Innbygger i Søre Trysil innkalles til årsmøte 26. april 2016
Tidspunkt: kl 20:00
Møtested: Søre Trysil Samfunnshus

Til behandling foreligger
1. Valg av møteleder, referent og to (2) til å signere protokoll
2. Fortegnelse over fremmøtte
3. Godkjenning av innkalling
4. Grendeutvalgets årsberetning 2015
5. Regnskap 2015 med noter
6. Budsjett 2016
7. Reviderte vedtekter for Grendeutvalget
8. Valg
a. Valgkomitéens innstillinger presenteres av valgkomitéens leder
9. Strategiplan Søre Trysil Grendeutvalg

Til dagsorden vedlegges følgende dokumenter
1. Årsberetning, årsregnskap med noter for 2015
2. Budsjett 2016
3. Valg – Valgkomitéens innstilling (fremlegges i møte)
4. Vedtekter for Søre Trysil Grendeutvalg – endret xx.04.2016 (fremlegges i møte)
5. Strategiplan for Søre Trysil (fremlegges i møte)
Ad. pkt 3
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Ad. pkt 4
Forslag til vedtak: Årsberetning for Søre Trysil Grendeutvalg godkjennes
Ad. pkt 5
Forslag til vedtak: Regnskap 2015 for Søre Trysil Grendeutvalg godkjennes
Ad. pkt 6
Forslag til vedtak: Budsjett 2016 for Søre Trysil Grendeutvalg godkjennes

Med vennlig hilsen
Søre Trysil Grendeutvalg
Kristian Bjørnstad /s/ Elin Rydje /s/ Marga Derckx/s/
Marianne Fjelltveit /s/ Live Skaaret /s/

About the Author
Hei, jeg er Marga Schraeder, gift med Johan Derckx. Vi er Nederlender og har flyttet hit i juli 2012. Våre tre voksne barn bor i Nederland. Jeg trives veldig godt her og prøver å gi en bidrag til livet i Søre Trysil. Jeg gjør mitt beste å skrive og snakke norsk så godt som mulig, så beklager hvis det er ikke feilfri.

Leave a Reply

*

captcha *