Kontakt

Søre Trysil Grendeutvalg

Søre Trysil Grendeutvalg er et overbyggende organ for lag og foreninger i Søre Trysil.

Grendeutvalget skal være en pådriver til å realisere verdiskapende tiltak i Søre Trysil gjennom å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid. Tiltakene skal bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting til regionen.

Søre Trysil grendeutvalg skal bistå med å koordinere de ulike foreningenes aktivitet i Søre Trysil slik at grendene fremstår samlet, attraktive og er godt synlige. Grendeutvalget har en veiledende rolle overfor lag og foreninger og skal hjelpe til med å finne frem til finansielle løsninger til aktiviteter i regionen.

Adresse

Elvdalsvegen 1861
2427 Plassen

E-post: gu@soretrysil.no

Styret

Leder: Marianne Fjelltveit, mobil 932 57 143

Styremedlem: Trym Holt Rudshaug
Styremedlem: Sigrid Helene Bye
Grendekoordinator: Sabine Reinders, mobil 480 24 598

Vedtekter

Les vedtektene til Søre Trysil Grendeutvalg.

Aktive arbeidsoppgaver og prosjekter

 • Merkevare og Media i Søre Trysil. Innarbeide ny
  logo og merkevare. Lansere ny hjemmeside. Skilting over hele Søre Trysil.
 • Innfallsporten til Søre Trysil, Kolosvelta.
  Grendeutvalget har sammen med Søre Trysil historielag overtatt eiendommen ved
  Kolosvelta. Rydding og beplantning. Skilting, informasjon om tilbud i Søre
  Trysil?
 • Dark Sky prosjektet. Grendeutvalget er pådriver
  og står som søker for å bli sertifisert som et Mørk himmel-området.
 • Fungerer som pådriver for å få finansiert og bygget pilegrimsbrua over Grøna, i samarbeid med Åsene/Søre Trysil Idrettslag
  og Trysil kommune.

Redaksjonsgruppe

Paal Kjellin
Sabine Reinders
Erik Ødegård
Sigrid Helene Bye
Eva Galaasen
Jon Arne Bye