Kontakt

Søre Trysil Grendeutvalg

Søre Trysil Grendeutvalg er et overbyggende organ for lag og foreninger i Søre Trysil.

Grendeutvalget skal være en pådriver til å realisere verdiskapende tiltak i Søre Trysil gjennom å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid. Tiltakene skal bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting til regionen.

Søre Trysil grendeutvalg skal bistå med å koordinere de ulike foreningenes aktivitet i Søre Trysil slik at grendene fremstår samlet, attraktive og er godt synlige. Grendeutvalget har en veiledende rolle overfor lag og foreninger og skal hjelpe til med å finne frem til finansielle løsninger til aktiviteter i regionen.

Adresse

Elvdalsvegen 1861
2427 Plassen

E-post: gu@soretrysil.no

Styret

Leder: Jan Ove Lyseggen, mobil 908 25 895

Styremedlem Paal Kjellin
Styremedlem Kristofer Dybeck
Grendekoordinator Sabine Reinders, mobil 480 24 598

Vedtekter

Les vedtektene til Søre Trysil Grendeutvalg.

Aktive arbeidsoppgaver og prosjekter

 • Merkevare og Media i Søre Trysil. Innarbeide ny
  logo og merkevare. Lansere ny hjemmeside. Skilting over hele Søre Trysil.
 • Innfallsporten til Søre Trysil, Kolosvelta.
  Grendeutvalget har sammen med Søre Trysil historielag overtatt eiendommen ved
  Kolosvelta. Rydding og beplantning. Skilting, informasjon om tilbud i Søre
  Trysil?
 • Dark Sky prosjektet. Grendeutvalget er pådriver
  og står som søker for å bli sertifisert som et Mørk himmel-området.
 • Fungerer som pådriver for å få finansiert og bygget pilegrimsbrua over Grøna, i samarbeid med Åsene/Søre Trysil Idrettslag
  og Trysil kommune.

Redaksjonsgruppe

Paal Kjellin
Sabine Reinders
Erik Ødegård
Sigrid Helene Bye
Eva Galaasen
Jon Arne Bye