Kunstprosjekt og nytt samarbeid på Trysil Montessori

Skrevet av Ola Kolåsæter, elevveileder

På Trysil Montessori planlegges det mange spennende aktiviteter utover høsten og vinteren. Et helt nytt samarbeid er også på gang.

– Vi gleder oss til å bli kjent med elevene fra Østby, sier Lars Eivind Stenseth Storlien i 7. klasse på Trysil Montessoriskole. 

Lars Eivind er en av 15 elever på skolen dette året og han gleder seg til et spennende og lærerikt skoleår.

Dette året skal skolen ha et tett samarbeid med Østre Trysil Montessoriskole. To ganger i måneden skal elevene ved skolene møtes og tilbringe skoledagen sammen.Kontaktlærer Mari Tveit Rundfloen sier at samarbeidet vil gi både faglige og sosiale fordeler.

Vi kommer til å benytte oss av fasilitetene som begge skolene har. Her har vi blant annet et veldig bra mat- og helsetilbud, på Østby har de en fin sløydsal. Det gir begge skolene nye muligheter og det vil gagne elevene på begge skolene faglig, sier hun.

Elevbedrift

Sjuendeklassingen Lars Eivind liker de fleste fagene på skolen, men forteller at favorittfaget er matlaging.

Jeg synes det er fint at vi får varm mat, og så har vi veldig bra mat og helse her, sier Lars Eivind. 

I høst blir det også flere som får mulighet til å prøve skolens kjøkken. Det skal nemlig arrangeres takeaway-dager. Sjette- og sjuendeklassingene skal stå for både produksjon, salg og markedsføring av maten.

– Sammen med kokkelærer Hans Jørgen Sørensen, skal elevene lage mat som skal selges fra skolen, forteller Tveit Rundfloen.

Datoer for disse dagene vil skolen annonsere i god tid.

Utstilling under Skjæraasen-dagene

Men det er ikke bare mat som står på menyen denne høsten. I forbindelse med Skjæraasendagene (26. til 27. september) er elevene godt i gang med et tverrfagelig prosjekt, som blir del av en Bjarne Rundfloen utstilling på samfunnshuset i Søre Trysil.

Hovedtemaet er Bjarne Rundfloen, men vi skal også innom flere Trysil-diktere. Dikterne inspirerer barna til å skrive sine egne dikt, mens Rundfloens malerier skal tolkes, analyseres og til slutt skal de velge hvert sitt maleri som de skal gjenskape til utstillingen i samfunnshuset, forteller Tveit Rundfloen.

Trysil kommune vil legge ut 50 billetter til utstillingen. Men skolen vil arrangere en egen visning for foreldre, fredag 25 september.

Til utstillingen lager også elevene en tidslinje om Bjarne Rundfloen. Det er et samarbeid mellom alle skolens elever. De eldste elevene skriver fakta og får ansvar for å lage tidslinja, mens de yngste får bilder med årstall som de skal sortere og plassere riktig på tidslinja.

Nye ansatte

Det skjer mye bra på skolen for tiden. Blant annet er to nye ansatte nå på plass. 

Wendy Caris som tidligere har jobbet på Østre Trysil Montessoriskole er ansatt som kontaktlærer for gruppe 1. Caris har utdanning som allmennlærer, kroppsøvingslærer og sosialpedagog. Hun er nå i ferd med å fullføre sin Montessoriutdanning. Karine Tveit Rundfloen er allmennlærer med fordypning i engelsk og historie. Tveit Rundfloen har bakgrunn fra Østre Trysil Montessoriskole. Hun er nå ansatt på Innbygda skole, men begynner i høst som lærer på skolen.