Lag og foreninger

Lag/forening Kontaktinformasjon Aktivitet Faste årlige arrangement
Besøkstjenesten Eva Galaasen, 957 98 510, eva.galaasen@hotmail.com Besøkstjenesten ligger under Søre Trysil menighetsråd. Arrangerer treff/turer for eldre, aleneboende og andre i Søre som ønsker å delta.
Galåsen Grendelag Eva Galaasen, 957 98 510, eva.galaasen@hotmail.com Utleie av lokalet i Galåsen. Arrangerer sosiale aktiviteter for folk i grenda og folk ellers i Søre.
Joy to the world Marianne Fjelltveit, 932 57 143 marianne@fjelltveit.net https://www.facebook.com/JTWkoretisore Blandet kor som synger sanger fra alle sjangere. Øver hver mandag i Søre Trysil samfunnshus. Koret står bak arrangementet "Allsang nesten på grensen”.
Landsjøåsen vel Elin Rydje, 926 55 330. elinrydje@yahoo.no
www.velet.no
https://www.facebook.com/landsjoasenvel
Utleie av grendehuset Åsvang. Selskap 100 pers. Overnatting 50 pers. Nytt og moderne storkjøkken. Dusj/garderobe/ HC. Øvrige lokale nylig restaurert/pusset opp. Nybygget leilighet i 2. etasje for langtidsleie. Arrangerer sosiale aktiviteter for grendas befolkning. Loppemarked. Julemarked. Vintermarked. Quiz. Julebord. 17.mai-middag. Juletrefest. Høstens store kulturkveld. Øvrige kulturkafeer. Konserter.
Lutnes musikklag Per Anders Rundfloen, 900 88 256 pea.rundfloen@gmail.com Lite, men stolt musikklag. Et av Trysils eldste. Spiller i 17. mai toget i Søre. Minikonsert på St.hans- feiringen på Oddheim.
Lutnes-Flermoen viltstellområde Morten O. Lutnæs, 918 03 481 morten@lutnes.no Samle grunneier innenfor Lutnes-Flermoen viltstellområde, for å sikre en helhetlig forvaltning av vilt- og fiskeressursene.
Skjærberget ungdomslag Jon Arne Bye, 478 49 911 jonarbye@gmail.com Utleie av lokalet Varden. Arrangerer sosiale aktiviteter for grendas befolkning.
Søre Trysil historielag Odd Mandfloen, 905 16 520 omandfl@start.no https://www.facebook.com/soretrysilhistorielag Dokumentere og formidle Søre Trysils historie. Restaurert gammel kvenn. Utgiver av årboka for Søre Trysil. Arrangerer historiske vandringer og foredrag. Høsttur. Aktivitetsdag med skolebarn på kvenna.
Søre Trysil menighetsråd Marianne Fjelltveit, 932 57 143 marianne@fjelltveit.net https://www.facebook.com/soretrysilmenighet Menighetsråd i Søre Trysil sokn. Rådet har fire faste medlemmer og har ca 6 møter i året. Åpen kirke på sommeren.
Søre Trysil pensjonistforening Tom A. Granli, 930 86 658 tagranli@online.no Sosiale treff og andre arrangement for pensjonister.
Søre Trysil samfunnshus Marianne Fjelltveit, 932 57 143 marianne@fjelltveit.net
https://trysilmontessoriskole.no/
Samlingssted for fester, møter, kulturarrangementer, idrettsarrangementer for lag og foreninger i Søre Trysil og andre som ønsker å leie samfunnshuset. For tiden er samfunnshuset utleid på åremål til Trysil Montessoriskole og det er skolen som står for utleie av lokalet.
Søre Trysil utmarkslag Runa E. Skyrud, 950 77 606 soretrysilutmarkslag@gmail.com https://www.facebook.com/soretrysilutmarkslag Småviltjakt hos Søre Trysil Utmarkslag. Skogsfugl og hare. Mange koier og hytter som kan leies for overnatting.
Ungdomslaget samhold, Lutnes Kristian Bjørnstad, 454 89 514 ksjogbjorn@gmail.com http://www.oddheim.no/
https://www.facebook.com/oddheim
Utleie av grendehuset Oddheim på Lutnes. Arrangere sosiale aktiviteter for grendas befolkning. 17. mai frokost, St.hansfeiring, julemesse.
Åsene-Lutnes jeger- og fiskeforening Daniel Karlsmoen, 981 08 874 Daniel_karlsmoen@hotmail.com https://www.facebook.com/groups/1564769633769391/ Lokallag under Norges Jeger og Fiskeforbund. Aktiviteter som isfiskedager, fiskedager
Åsene- Søre Trysil IL Hans Emer Østerhaug, 901 72 383 hansemerosterhaug@outlook.com asenesoretrysil@gmail.com https://www.facebook.com/groups/45635602565/ Tilbyr aktiviteter for barn og unge, volleyball, langrenn, fotball og sykkel. Har egen ballbinge med flomlys. Arrangør av påskeaktiviteter i Søre Trysil.