Mye nytt som skjer ved butikken

Søre Trysil Grendeutvalg skal jobbe for å skape innbydende arenaer i vårt lokalmiljø. Akkurat nå er det uteområdet sør for nærbutikken, som er på dagsorden. Som mange sikker har sett, har Svenskebua endelig ankommet Plassen. Den er en del av uteområde-planen ved butikken, sammen med flere andre tiltak.

Svenskebua er et samarbeid med Søre Trysil Historielag. Det er de som eier Svenskebua, etter å ha mottatt den som gave fra Lars Otto Bengtsson og Gunn Rita Leeves. Historielaget er opptatt av å ta vare på den lokale butikkhistorikken til Svenskebua, men ønsker at huset samtidig skal fylle bruksområder i Søre Trysil også i dag. På Plassen kan huset både benyttes som serveringslokale ved utearrangementer ved butikken, men også benyttes av privatpersoner som ønsker å ha pop-up handel for en kortere periode i sommerhalvåret.

Ideskisse.
Svenskebua med stakittgjerde og portal.

Videre skal uteområdet skjermes mot vegen med noe stakitt, og en løsning for å kunne gi informasjon om Søre Trysil på en hyggelig måte for de som stanser til.

Til våren kommer også en gapahuk på haugen mot elva i samme området. Vi vil vurdere å gjerde inn hele området både mot vegen og elva, slik at dette kan være en fin og trygg samleplass, spesielt for barna. Intensjonen er at dette området kan bli et hyggelig møtested for små og store. Spesielt håper vi at de som bor i Plassen og omegn, tar området i bruk som en naturlig arena for samling i sitt grendemiljø.

Grendeutvalget har allerede etablert et omfattende samarbeid med Søre Trysil Historielag. Vi vil også komme med utfordring til grendelagene i Søre om å bidra til å sette dette området i stand. Sammen kan det jo bli riktig hyggelig å møtes i noen dugnader med tid for kaffe, bevertning og hyggelige treffpunkter.

Vi gleder oss!