Informasjon fra grendeutvalget

Styre Jan Ove Lyseggen og Jon Arne Bye sitter fortsatt i styret for grendeutvalget. Ved årsmøtet gikk Erik Bakken ut av styret og overlot plassen til Kristofer Dybeck. Live Skaaret fungerer i rollen som grendekoordinator. Etter et år i ny organisering, så ser vi at etableringen av funksjon som grendekoordinatoren har ønskede effekter med hensyn …

Informasjon fra grendeutvalget Read More »

Gullkua legges ned

Gullkua Handarbeid & Husflid ble dannet  9. mai 1992, og fikk leie leiligheta i 2.etasje på Samvirkelaget i Plassen til butikklokale. Butikken åpnet i juni samme år. Den første lederen var Bente Aasen. Gullkua ble spådd nedenom og hjem fordi det ble hevdet at “når så mange kvinnfolk skal styre, kommer det til å bli uvennskap”.  Jeg …

Gullkua legges ned Read More »

I 2020 er det 350 år siden de finske innvandrerne bosatte seg i Søre og Vestre Trysil. Dette skal markeres.

I tingforhøret av finnene i 1686, det såkalte Finnemanntallet, forteller finnene selv om sin historie. I 1670 var det åtte voksne og elleve barn i de fire nybyggerfamiliene som slo seg ned i Galåsen og på Tørberget. Disse familiene hadde god hjelp av slektninger og venner når de etablerte seg i Trysil. I 1686 utgjorde …

I 2020 er det 350 år siden de finske innvandrerne bosatte seg i Søre og Vestre Trysil. Dette skal markeres. Read More »

Oppkjørte skiløyper i Søre

Nå er det snart vinterferie med forhåpentligvis mange fine skiturer! Åsene-Søre Trysil IL er ansvarlig for å få kjørt opp skiløyper i Søre. Løypekjørerne gjør en formidabel innsats for å kunne tilby fine løypeforhold for besøkende og fastboende. De melder om følgende oppkjørte skiløyper. I Landsjøåsen kjøres samtlige sløyfer på 1km, 2km, 3km og 16km …

Oppkjørte skiløyper i Søre Read More »