Nytt prosjekt på gang mellom alle historielagene i Trysil

Denne sommeren har Søre Trysil Historielag etablert et samarbeid med alle de andre historielagene i Trysil og Anno-museene i Hedmark.

På bare noen ti-år gamle fotografier ser en at kulturlandskapet har endret seg voldsomt i Trysil.  Det som var jorder og åkere er i ferd med å bli skogmark. Hver eiendom kunne ha flere kilometer med skigarder og det fantes gjerder, le og grinder i alle typer utforminger. Utformingen av grinder og stakitt er preget av ulike håndverksteknikker og materialvalg. Det er blitt gjort endringer gjennom tidene og tilgangen til materiell har preget utformingen. Gjenbruk av materiell har vært omfattende, og bondens trang til skaperglede kan synes på grinder med flotte detaljer. Spesielt er stakitter og grinder omkring hovedhuset mer forseggjorte og bærer budskap om det som var ansett som god smak i sin samtid. På større gårder var ofte stakittene påkostet maling. Det snakkes ofte om bygningsvern, men langt mindre om å ivareta miljøene omkring byggene. Av og til dukker det opp fotografier av tun som gir et komplementerende inntrykk av hvordan disse tunene så ut, hvor detaljer som skigarder, brønn-vinner og andre innretninger vises. Historielagene har nå gått sammen og etablert et prosjekt for å dokumentere og synliggjøre enkelte av disse skigardene og grindene.

Først og fremst tar prosjektet tak i eldre bilde-material for å dokumentere mangfoldet en kan finne i Trysil. Deretter har lagene og Anno en plan om å oppføre noen av disse gjerdene for å synliggjøre gamle modeller og teknikker. I den tredje fasen av prosjektet planlegges det å publisere en utgivelse av den dokumentasjonen som avdekkes. Det er et ønske om å kunne etablere ulike typer skigarder for å illustrere breddene i gjerdene og synliggjøre ulike håndverksteknikker. Historielagene tenker at den beste plassen for formidling i denne sammenheng er kommunens bygdetun og at etablering av skigarder/gjerder der vil være med å skape et enda rikere miljø på bygdetunet. Prosjektet har også knyttet seg til Gamletrehus for å lære om gamle malingsmetoder og fargevalg som var vanlig i Trysil. Lund Gård og Gartnertjenester AS er også involvert for å sette i stand en kjøkkenhage på Solbakken, med søkelys på gamle nytte- og prydvekster fra Trysil. Historielagene og Anno planlegger derfor flere aktiviteter på Solbakken gjennom sommeren og det rekommanderes å følge med på Anno museene i Hedmark sin hjemmeside for å se hva som skjer på Solbakken i sommer.

Skrevet av: Jon Arne Bye