Pandemi og lokal handel

Den 19. mai holdt Nærbutikken Søre Trysil årsmøte i Varden i Skjærberget. Styreleder Eva Galåsen ledet møte. Til høgre Kristine Østerhaug. Disse to ildeskjelene har nærmest blitt eksperter på å drive en nærbutikk under krevende økonomiske forutsetninger. Sør-tryslingene skylder disse damene stor takknemmelighet for at vi har en lokal butikk med et bredt tilbud og god service. 

Nærbutikken Søre Trysil avholdt sitt årsmøte i Varden i Skjærberget 19. mai. Ut fra deltakelsen kan vi fastslå at det er stort engasjement omkring nærbutikken. 21 deltakere var fremmøtt til årsmøtet og Sør-Tryslingene var engasjerte og spørrende til driften av butikken. Styreleder Eva Galaasen ledet møtet med stødig hånd godt flankert av butikkksjefen, Kristine Østerhaug.  

Etter møtet ble det også anledning til å stille spørsmål og mange lurte på driften i en situasjon med pandemi og smittevernberedskap. Kristine kunne fortelle om langt større omsetning disse månedene Norge har hatt strenge regler i forhold til smittevernet. Først og fremst har Nærbutikken fått flere kunder, så oppleves det at flere som har hatt en bi-handel på Nærbutikken nå i større grad har lagt hoved innkjøpene til Plassen, og til sist må det også nevnes at restriksjonene med innfart til Sverige har motvirket en del handelslekkasje dit. Samtidig så har også Nærbutikken mistet noen svenske kunder i denne perioden. 

Søre Trysil Handel har gjennom mange år hatt marginale driftsomsetninger og enkelte år har også butikken vær drevet med underskudd. Dette gjør at det ofte har blitt stilt spørsmål om driftsgrunnlaget til butikken er tilstrekkelig, men Ildsjel-innsats og optimisme har alltid klart å finne løsninger i trange økonomiske tider.  

Endringen som vi er påtvunget gjennom en pandemi viser, at det er et større driftsgrunnlag for Nærbutikken. Når det er krise så søker vi det som er lokalt og trygt, for det blir vi ekstremt opptatt i slike situasjoner. Først og fremst for å unngå smitte, men så er vi kanskje klar over at vi også har en Nærbutikk som har et bredt utvalg av varer og leverer god kvalitet og god service. Det er plutselig ikke så viktig å dra til Innbygda for å handle hverdagsmaten lenger. 

At denne pandemien har tatt hele verden «på senga» er det liten tvil om. At vi kan forvente flere pandemiske situasjoner virker mer sannsynlig nå enn for noen år tilbake. I slike situasjoner kommer vi med stor sannsynlighet til å fortsette med å søke tilbake til trygge og nære løsninger når vi skal gjøre våre innkjøp. Har Søre Trysil da noen Nærbutikk å vende tilbake til? Svaret på det er avhengig av hvordan vi kan omstille våre handlerrutiner i en normalsituasjon uten smitte, og bidra til en trygg økonomisk plattform for Nærbutikken. Klarer vi nå å opprettholde hoved-innkjøpene på Nærbutikken i Plassen, og minnes at dette er viktig for meg og min familie med tanker om noe som ligger litt bortenfor den vanlige hverdagen? 

Svaret kan bare fremtiden vise. Tenk dere om! Dine handlevaner har stor betydning for en liten nærbutikk i Søre Trysil. Vil du ha trygghet i krisesituasjoner, så må DU bidra når smittevernreglene nedskaleres og verdenssamfunnet går tilbake til en normalsituasjon.

Forfatter: Jon Arne Bye