Navn:
Lutnes Musikklag

Type bedrift/organisasjon :
Musikklag (i hovedsak) med messingbesetning (brass)

Formål:
Å skape god stemning ved store og små arrangementer i Søre Trysil. Være et kulturelt og sosialt tilbud for ungdom og voksne.

Dagens aktiviteter:
Spilling 17. mai, juletrefester, bursdager og evt. andre anledninger. Øver normalt etter jul ca 1 gang i uken (hver 14. dag) fram til 17. mai. Ellers i rykk og napp avhengig av anledning.
Musikklaget har en stamme av voksne på ca 5-7 personer med forsterkninger av distriktets barn/ ungdom i Trysil skolekorps.
– Uniform: Hvite musikkluer
– Øvelsessted: Trysil Montessoriskole og privat.

Historikk:
Lutnes Musikklag startet som en messingkvartett i 1883, og har siden vært et trofast innslag hver 17. mai (unntatt i krigsårene) og ved div. anledninger. Korpset har variert mellom 4 og 20 medlemmer og har hatt følgende dirigenter: Otto Lutnæs (sen.) 1900-1925, Martin Haugen 1925-1940 og Per O. Lutnæs fra 1945 til 1978. Etter 1978 har ikke musikklaget hatt egen dirigent. F.o.m. 1990 har en kjøpt instruktørtjeneste fra Trysil kulturskole.

Kontaktinformasjon:
Leder: Per Anders Rundfloen, prundflo@bbnett.no, mob 90088256

Bilder av Lutnes Musikklag opp igjennom tidene