Retningslinjer for bruk av merkevaren SØRE

Verdiskapning og tilflytting i Søre Trysil og et ønske om en felles identitetsbygging for grenda, er hovedmålene bak Søre Trysil Grendeutvalg sin investering i utvikling av merkevaren og logoen SØRE. Logoen skal forvaltes som et bidrag til å nå denne målsetningen.

Logoen kan brukes av grendehus, lag, foreninger, småprodusenter, privatpersoner og bedrifter til å vise deres tilhørighet til Søre Trysil.

SØRE-logoen skal være en tydelig merkevare, og skal representere og assosieres med kvalitet. I tillegg være et samlende element for alt og alle i Søre Trysil.

Logoen – SØRE – er eid og forvaltes av Søre Trysil Grendeutvalg, org.nr. 993 639 672. 

Logoen er det ”offisielle” merket for grenda Søre Trysil i Trysil kommune.

Retningslinjer for bruk

 1. Logo skal brukes i sammenhenger som kan assosieres med de verdier
  som Søre Trysil Grendeutvalg står for.
 2. Bruk av logo skal alltid følge de regler som er gitt i
  Profilmanualen.
 3. Logo kan ikke brukes uten samtykke fra Søre Trysil grendeutvalg –
  alle må søke.
 4. Dersom godkjenningen til bruk av logoen sies opp eller utløper,
  opphører samtidig retten til å bruke logoen.
 5. Feil bruk og/eller misbruk av logoen godtas ikke. Konsekvenser ved
  misbruk vil bli vurdert fra sak til sak av Søre Trysil grendeutvalg.

Kriterier for vurdering av søknader om logobruk

 1. Har søker en relevant tilknytning til Søre Trysil
 2. Tjenester/aktiviteter/steder etc. må kunne assosieres med de verdier som Søre Trysil Grendeutvalg ønsker å stå for.
 3. Andre begrunnelser vurderes.

Søknader om logobruk må inneholde følgende opplysninger:

 1. Informasjon om søker
  1. Privat, bedrift, lag osv.
  2. Kontaktinformasjon
 2. Begrunnelse for hvorfor logoen ønskes brukt og hvorfor relevans til Søre Trysil
 3. Beskrivelse av sammenheng logo skal brukes i med en enkel skisse over tenkt logoplassering/logobruk
  1. Merking og skilting i forbindelse med bygning, sted
  2. På produkt som skal produseres og selges
  3. Korrespondansemateriell (maler o.l.)
  4. På hjemmeside/FB
  5. Annet
 4. Omfang av eventuell produksjon og prising av produktet/tjenesten
  1. Eventuell plan for distribusjon av produktet

Økonomiske forhold

Økonomisk vederlag for å kunne bruke logoen kan i spesielle tilfeller være aktuelt.

Søre Trysil Grendeutvalg vil vurdere hver enkelt søknad individuelt og ta stilling til
dette. Inntekter som genereres ved tillatelser til bruk av logoen øremerkes til
lokale verdiskapningsprosjekt som drives av Søre Trysil Grendeutvalg.

Søknad

Søknad om bruk av
logoen rettes til:

Søre Trysil Grendeutvalg
v/grendekoordinator
Elvdalsvegen 1861
2427 PLASSEN

Og sendes på epost til gu@soretrysil.no