Sammen i Søre

Sammen er vi et lokalsamfunn som:

Driver en privat Montessoriskole og privat friluftsbarnehage.

Driver Innlandets beste Nærbutikk – Merkurbutikk 2019.

Inviterer til aktivitet i et mangfoldig organisasjonsliv.

Tilbyr trygge oppvekstsvilkår for barn og unge.

Har flere lokale arbeidsplasser.

Innbyr til sosial deltakelse og godt samhold

Verdsetter den høye graden av lokalt initiativ.

Er glade og stolte over Søre Trysil!

Sammen har vi:

Friluftsbarnehage og montessoriskole

Nærbutikk, veterinær, grensehandel og andre bedrifter

Kirke, kulturarrangementer og kor

Aktive innbyggere – både innflyttere og innfødte

Unge, gamle og de midt imellom,

Idrettslag, ungdomslag, historielag, jaktlag og musikklag,  

Vannkraftverk, fiskeelv og fiskevann,

Friluftsaktiviteter, ballbinge, skiløyper, og dagsenter for eldre

Nordlyslavvo, historisk kvennhus, loppemarked, antikkmarked og julemesser.

Finnekultur, kunstnere, velforeninger og  pilegrimsled.

Sammen vil vi:

Ønske velkommen og inkluderer nye til Søre,
synliggjøre verdiene som et lite lokalsamfunn har, og
ta vare på vår Søre-identitet og alltid utvikle oss.

X