Sammen i Søre

Sammen er vi et lokalsamfunn som:

Driver en privat Montessoriskole og privat friluftsbarnehage.

Driver Innlandets beste Nærbutikk – Merkurbutikk 2019.

Inviterer til aktivitet i et mangfoldig organisasjonsliv.

Tilbyr trygge oppvekstsvilkår for barn og unge.

Har flere lokale arbeidsplasser.

Innbyr til sosial deltakelse og godt samhold.

Verdsetter den høye graden av lokalt initiativ.

Er glade og stolte over Søre Trysil!

Sammen har vi:

Friluftsbarnehage og montessoriskole.

Nærbutikk, grensehandel og andre bedrifter.

Kirke, kulturarrangementer og kor.

Aktive innbyggere – både innflyttere og innfødte.

Unge, gamle og de midt imellom.

Idrettslag, ungdomslag, historielag, jaktlag og musikklag.

Vannkraftverk, fiskeelv og fiskevann.

Friluftsaktiviteter, ballbinge, skiløyper, og dagsenter for eldre.

Nordlyslavvo, historisk kvennhus, loppemarked, antikkmarked og julemesser.

Finnekultur, kunstnere, velforeninger og pilegrimsleden.

Sammen vil vi:

Ønske velkommen og inkludere nye til Søre, 
synliggjøre verdiene som et lite lokalsamfunn har, 
og ta vare på vår Søre-identitet og alltid utvikle oss.