soretrysil-background-x
Formål:
Søre Trysil Grendeutvalg er en paraplyorganisasjon for lag, foreninger og projekter i Søre Trysil.

Dagens aktiviteter:
Grendeutvalg fungerer som pådriver og støttespiller innen forskjellige aktivitetsområder der det er behov for dette, innen næringsutvikling, tilflytting, miljø, trivsel og samhold.

Grendeutvalget bidrar aktivt for å få til finansielle løsninger og fungerer som mellomledd mellom det enkelte prosjekt og offentlige myndigheter.
Et viktig arbeidsområde for Søre Trysil Grendeutvalg er å spre informasjon til lokalbefolkningen og andre interessenter. Søre Trysil vil ha flere tilflyttere og dette er et arbeid med høy prioritet. Dette kan dreie seg om å ta imot potensielle tilflyttere, vise de rundt og å være behjelpelig med å finne ledige husrom.
På vegne av andre, eller etter eget initiativ, skal vi forsøke å fronte viktige saker som har betydning for bomiljø og trivsel i vår del av kommunen. Der det er naturlig skal vi være et bindeledd mellom administrasjon/ politisk ledelse i Trysil kommune og lokalbefolkningen i Søre Trysil. Aktuelle saker her kan være i forbindelse med kommuneplanarbeid, oppvekstmiljø, vegvedlikehold, trafikksikkerhet, tilbud for ung og gammel osv. Grendeutvalget får årlig et økonomisk bidrag til egen drift fra Trysil kommune.
– STG har ansvaret for utgivelse av Nærmeldinga som kommer ut fire ganger i året. Har kan du lese om hva som skjer og hva som opptar menneskene i Søre Trysil., kontakt: post@soretrysil.no
– STG står ansvarlig for drifting av webside: www.soretrysil.no
– STG eier eiendommen Haug i Plassen (butikkbygg med leilighet, 2 kontorer og lager)
– Grendeutvalget har følgende styremedlemmer  (2014-15): Kristian Bjørnstad, Marianne Fjelltveit, Live Skaaret, Elin Rydje, Marga Derckx-Schraeder. Varamedlemmer er Synnøve Galaasen Olsen og Daniel Engerbakk

Historikk:
Grendeutvalget ble stiftet på begynnelsen av 1990-tallet. Noen høydepunkter så langt: Bidro aktivt til at vi fikk startet den nye dagligvareforretningen Søre Trysil Handel da Coop valgte å legge ned sin filial i Plassen. Sammen med andre dyktige sørtryslinger klarte vi å få på plass Trysil Montessoriskole da den kommunale skolen ble lagt ned i 2011.
Vi har bl. annet (i samarbeid med div. andre foreninger) arrangert revy, utflytterstevne, rocke-festival (Lutuvalen) og næringsseminar (Søre-vikua). Vi har hatt egen aktivitetsdag på bygdetunet i Innbygda og stått som praktisk arrangør av div. teateroppsetninger.

Kontakt:
Kristian Bjørnstad, e-post: gu@soretrysil.no
Kontakt om innholdet på nettsida eller kalenderen ´hva skjer´: post@soretrysil.no
Nettsiden-ansvarlig: web@soretrysil.no

Styret i grendeutvalget

Daniel Melby Engerbakk
Varamedlem
Marianne Fjelltveit
Medlem
Kristian Bjørnstad
Leder
Live Skaaret
Medlem
Elin Rydje
Medlem
Marga Derckx-Schraeder
Redaktør til netsiden: www.soretrysil.no

kontakt om nettside: post@soretrysil.no

Synnøve Galaasen Olsen
Varamedlem