Strategiplan for Søre Trysil skal revideres på årsmøtet 24. april – se vedlagt strategi som forberedelse