Svenskebua til Plassen

Søre Trysil Historielag har vært så heldige å motta Svenskebua ved Lindfoss, som gave fra Lars Otto Bengtsson og Rita Leeves. Og nå har historielaget planer om å flytte bygget til Plassen under forutsetning av godkjenning fra offentlige myndigheter.

Svenskebua er det lille bygget som ligger på svensk side av riksgrensen rett sør for Lindfoss Handel. Det var Otto Lindfoss og Edwin Werme om etablerte Svenskebua  i sin tid under krigen.

Lars Otto Bengtson foran Svenskebua ved Lindfoss i 2019

Dette bygget er en unik del av forretnings-historien i Søre Trysil, og historielaget ser stor kulturhistorisk betydning i å ivareta dette lokalet. Med dagens plassering helt inn til fylkesvegen og muligheten for å gjøre det mer tilgengelig for allmenheten i Søre og formidle dets historie, har

Søre Trysil historielag vurdert andre plasseringer av bygget. De mener at friområdet sør for Søre Trysil Handel kan være en ideell plassering.

“Det kjennes naturlig å formidle butikkhistorikk på et område hvor det er butikkvirksomhet i dag. Dessuten er dette et område hvor det ferdes mye folk, og historielaget ser at det lille huset kan være et trivelig innslag i grendemiljøet i Plassen”. Det planlegges flytting til sommeren og vi ser med spenning fremover og sluttresultatet

Det planlegges flytting til sommeren og vi ser med spenning fremover og sluttresultatet.