Touren rundt Åsene!

Galaasen Velocipedclub og Galåsen Grendelag inviterer til Touren rundt Åsene. Se bilde for mer informasjon. Vel møtt!