UNG i Søre

Ung I SØRE

I Søre Trysil finner du både barnehage og barneskole – Trysil Friluftsbarnehage og Trysil Montessoriskole. Trysil Friluftsbarnehage har vært i drift siden høsten 2018 og Montessoriskolen siden høsten 2012. Skole og barnehage ligger i Plassen midt i Søre Trysil. Både skole og barnehage drives som samvirkeforetak og eies av foreldre og lokalsamfunn.

Barnehage og skole deler uteområde og har et tett og godt samarbeid. Dette gir skolestarterne en trygg overgang fra barnehage til skole. FAU er felles mellom skole og barnehage.

Trysil friluftsbarnehage

Friluftsbarnehagen har naturen som sin arena der lek og læring går hånd i hånd. Flere dager i uka går de store barna til den vinterisolerte tre-lavvoen der skogen er nærmeste nabo. Her har vi en lekeplass med uendelige muligheter og utfordringer. De yngste har hovedbase i barnehagebygget og uteområdet der. Det er friluftsliv og fysisk aktivitet som er hovedfokusområdene med tett kobling til montessoripedagogikken.

Barnehagen har i dag 12 barn og har åpent fra 7:15 til 16:45 mandag til fredag. Det er seks ansatte i barnehagen.

Du finner mer informasjon på barnehagens egen nettside:  https://trysilfb.no/

Trysil Montessoriskole

Trysil Montessoriskole er en statlig godkjent, privat grunnskole (1.-7.trinn) basert på Maria Montessoris pedagogiske idéer. Skolen er gratis – ingen skolepenger, og bor du innenfor Trysil kommune har elevene rett på gratis skyss til skolen. Skoledagen starter kl 8:00 og er ferdig 14:30 alle dager. Skolen tilbyr SFO etter skoletid.

Skolens visjon er trygge, selvstendige og utforskende barn. 

Skoleåret 2023/2023 har skolen 23 elever og ni ansatte, hvorav fire lærere. 

Du finner mer informasjon på skolens egen nettside:  https://trysilmontessoriskole.no/

Trysil Ungdomsskole og Trysil videregående skole

Trysil kommune har en ungdomsskole – TUS – og en videregående skole – TRYVIS – som begge ligger i Innbygda- kommunesenteret i Trysil.

Trysil ungdomskole: https://www.trysil.kommune.no/tema/barn-og-unge/skole/Sider/Trysil-ungdomsskole.aspx

Trysil videregående skole: https://www.hedmark.org/skolene/trysil-videregaende-skole/

ÅSTIL – det lokale idrettslaget

Åsene-Søre Trysil IL er det lokale idrettslaget som har mange ulike aktiviteter både sommer og vinter for barn og ungdommer.

Innendørsaktivitet:

Volleyball i Plassen

Utendørsaktivitet:

Fotball i ballbingen i Plassen

Ballbingelek i ballbingen i Plassen

Sykkeldager for hele familie

Skilek i Landsjøåsen

Idrettslaget sørger for at det kjøres opp skiløyper flere steder  i Søre Trysil, blant annet i nærområdene til skole og barnehage.

Du kan følge med på idrettslagets aktiviteter på Facebook-gruppen deres: Åsene-Søre Trysil IL

Andre tilbud for barn og unge i Trysil

Det er mange tilbud i Innbygda (Trysil sentrum) som mange barn og unge i Søre deltar på; Kulturskolen, fotball, turn, skyting, ungdomsklubb og kor. De fleste av aktivitetene skjer i Innbygda eller i Nybergsund. Kulturskolen kommer også til Trysil Montessoriskole og har øving med elever.

Mer informasjon om noen av disse aktivitetene finner du her:

Kulturskolen

Ungdomsklubben

Trysil Skytterlag

Trysil Fotballklubb

IL Trysilgutten

Regnbuen Barnekor – ta kontakt på epost: solveig.aunsmo@trysil.kirken.no