Varsellampa blinker rødt for Nærbutikken vår!

Søv vi.. eller er det greit for oss at butikken blir nedlagt?

Vi har fått innkalling til årsmøte i Søre Trysil Handel (Nærbutikken). Styret er bekymret – og skriver i sin årsmelding at fortsatt drift må drøftes grundig på årsmøtet, etter 2 år med driftsunderskudd!

Je var på butikken med handlelappen min onsdag før skjærtorsdag.

Der var Kristine og Tor Edgar på plass med sine gjøremål. Kristine holdt på å legge varer i esker. Je spurte om det var varer åt musikklagsfesten på Lutnes? Nei, dette er åt akedagen i Skjærberget, svarte Kristine.

Så kom posten og postdama bar inn pakker; små pakker og store pakker.

Ole Omang kom innom og vi prate litt om «vær og vind» med a Kristine og Tor Edgar.

Nærbutikken vår – for en service åt alle i Søre!

Her får vi i tillegg til maten vår, alt vi treng til alle slags arrangementer, pakker kan hentes og hjelp når pakker skal sendes, tipping, minnekort, medisiner og ikke minst en sosial møteplass der en kan slå av en prat med kjentfolk!

Nærbutikken, skole/barnehage og kirke er viktige samlingspunkt for hele søre-samfunnet –

et sentrum midt i SØRE med alle grendene rundt!

Nedleggelse av Nærbutikken vil forringe distriktet vårt.

Barnehage og skole blir sterkt berørt. Alle sosiale aktiviteter i- og rundt butikken, vil bli borte (Julegrantenning med bevertning og hesteskyss til lysmesse i kirka, aktiviteter rundt svenskbua, markedsdag …)

En nedlagt butikk langs vegen, minner om fraflytting –

mindre igjen som samler hele SØRE – er det det vi vil?

Er vi på veg «tilbake» til tida da det bare var «mi» grend som var viktigst?

Einar Røberg jobbet i alle år for et sterkt sentrum i Søre Trysil; ett idrettslag, skole i Passen, utbedring av samfunnshuset mm. Og – han lyktes sammen med hele Søre – midt på 80-tallet! Vi kjenner historien i forhold til skolen, men Montessoriskolen er blitt en god erstatter.

Butikken led samme skjebne som skolen noen år tidligere (først på 2000-tallet), men med stor dugnadsinnsats fra hele SØRE, klarte vi å etablere vår egen Nærbutikk!

Kan vi snu «skuta» før det er for sent? …. Jamen, det er så dyrt der, sier noen..

Ja, det er dyrere å handle lokalt enn hos de store kjedene i Bygda eller Långfloen. Men – kanskje pengene vi bruker «ekstra» ved å handle lokalt, er litt betaling for alle servicetjenestene vi får lokalt? Kan det sees på som en investering for framtida i SØRE? –  og kanskje får vi vekst, litt tilflytting og realisering av noen av planene som er laget for SØRE!

SÅ – kjære Sø-tryslinger: La oss ta et løft og handle på Nærbutikken vår! Det er bare vi som kan redde butikken!

Og – dessverre – tror jeg ikke at vi klarer «løftet» en gang til …

hvis dørene lukkes nå …

Astrid Lutnæs